jueves, 27 de septiembre de 2012

Mònica Oltra, la voz en la conciencia vacía del PPCV
- "[...] No es que la gent haja viscut per damunt de les seues possibilitats. Es que ací hi ha alguns que han governat per damunt de les possibilitats de la gent i han furtat per damunt de les possibilitats de la gent. Això volem que es canvie per una economia al servei de les persones [...]

- "[...] Si un govern, si un poder públic no serveix per a facilitar-li la vida a la gent més vulnerable, per a què serveix? [...]"

- "[...] Jo no sé per a què estan vostès ací. Potser per això la gent envolta els parlaments, potser per això la gent rodeja el Congrés. I després no el rodejaran, entraran, perque si vostés no son capaços d'entendre que la política esta desprestigiada, perque vostés li han fet el joc a la oligarquia deixant a la cuneta a les classes mitjanes i a les classes baixes, no han entès res. I clar que els correran a gorraes. I pitjor encara, els correran a voestès de la història[...]"

- "[...] No tindran vostès porres ni policies per aturar al poble [...]"

-"[...] Vostès se estan enterant per què brama el carrer? [...] Des de quant el poble intimida als diputats? [...]"

-"[...] La gent ara esta en el carrer, que no té qué menjar. Vostè demana estabilitat; diga-li-ho a les famílies que tenen 400 euros per a sobreviure. Vostè es pot imaginar això? O no es capaç de tindre la més mínima  sensibilitat de posar-se a la pell d'una família que té que viure amb 400 euros? Vostès saben que això esta passant? Els importa? No s'en adonen? [...] Alguns de vostès s'han aprofitat ben bè de les estafes a xicoteta escala (corrupció) [...] I això es el que duu a la gent a bramar al carrer. I això no tindran porres suficients per a evitar-ho [...]".


----


- No es que la gente haya vivido por encima de sus posibilidades. Es que aquí hay algunos que han gobernado por encima de las posibilidades de la gente y han robado por encima de las posibilidades de la gente. Eso queremos que cambie por una economía al servicio de las personas.

- Si un gobierno, si un poder público no sirve para facilitarle la vida a la gente más vulnerable, ¿para qué sirve?

- Yo no se para qué están ustedes aquí. A lo mejor por eso la gente rodea los parlamentos, a lo mejor por eso la gente rodea el congreso. Y después no lo rodearán, entrarán, porque si ustedes no son capaces de entender que la política está desprestigiada, porque ustedes le han seguido el juego a la oligarquía dejando en la cuneta a las clases medias y a las clases bajas, no han entendido nada. Y claro que los correrán a gorrazos. Y peor todavía, los echarán a ustedes de la historia.

- No tendrán ustedes porras ni policías para parar al pueblo.

-¿Ustedes se están enterando por que brama la calle? ¿Desde cuando el pueblo intimida a los diputados?

-La gente ahora está en la calle, que no tiene qué comer. Usted pide estabilidad; dígaselo a las familias que tienen 400 euros para sobrevivir. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿O no es capaz de tener la más mínima sensibilidad de ponerse en la piel de una familia que tiene que vivir con 400 euros? ¿Ustedes saben que eso está pasando? ¿Les importa? ¿Se dan cuenta? [...] Algunos de ustedes se han aprovechado bien de las estafas a pequeña escala (corrupción) [...] Y eso es lo que lleva a la gente a bramar a la calle. Y eso no tendrán porras suficientes para evitarlo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario